Palvelut/ Yksityishenkilöille/

Lapsen huoltajuus, asuminen ja tapaamisoikeus

Lapsen huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät kysymykset tulevat ajankohtaiseksi yleensä vanhempien erotilanteessa. Oli kyseessä avioero tai avoero, on tärkeää, että lapsen asioista sovitaan kirjallisesti.

Lapsen huoltajuus, asuminen ja tapaamisoikeus

Lapsen huoltajuudella tarkoitetaan lapsen asioista päättämistä ja lapsen edun valvomista. Lain nojalla lapsella on oikeus saada huoltoa molemmilta vanhemmiltaan. Huoltajuuskiistatilanteessa tästä voidaan kuitenkin poiketa käräjäoikeuden päätöksellä, jos edellytykset lapsen yksinhuollolle ovat olemassa ja yksinhuolto on lapsen edun mukaista. Lapsen tapaamisoikeus, perehdy aiheeseen tarkemmin tällä sivulla.

Lapsen huolto on myös mahdollista jakaa tehtäväkohtaisesti vanhempien välillä, jos se auttaa huoltoon liittyvistä kysymyksistä päättämistä ja turvaa lapsen edun toteutumisen.

Lapsen huoltajuus ja asumisjärjestelyt

Lapsen asuminen ja tapaaminen ovat huoltajuudesta erillisiä asioita. Lapsen vanhemmat päättävät siitä, kumman luona lapsi asuu ja kumpaa vanhempaa lapsi tapaa. Näin määritellään lapsen lähivanhempi, jolle muun muassa lapsilisä maksetaan ja etävanhempi, jota lapsella on oikeus tavata sopimuksen mukaisesti. Vanhemmat voivat myös sopia, että lapsi on vuoroviikoin molempien vanhempiensa luona. Tästä huolimatta lapsen on asuttava virallisesti jommankumman vanhempansa luona.

Lapsen huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät kysymykset tulevat ajankohtaiseksi yleensä vanhempien erotilanteessa. Oli kyseessä avioero tai avoero, on tärkeää, että lapsen asioista sovitaan kirjallisesti. Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisesta on hyvä sopia kattavasti ja yksityiskohtaisesti, jotta yhteiset, sitovat pelisäännöt ovat jo valmiiksi selvillä mahdollisessa erimielisyystilanteessa. Selkeä sopimus ehkäisee epäselvyyksiä ja helpottaa mahdollisen riidan ratkaisemista vanhempien välillä.

Lapsen huoltajuuskiistat sekä asumis- ja tapaamiskysymykset nousevat esille myös lapsen tai vanhempien olosuhteiden muuttuessa, kun tehtyjä sopimuksia halutaan tarkistaa tai muuttaa. Sopimuksia voidaan muuttaa yhteisymmärryksessä vanhempien kesken tai viedä riitainen asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Riitoja syntyy myös silloin, kun toinen vanhemmista ei noudata tehtyä asumis- tai tapaamissopimusta. Tällöin sopimuksen täytäntöönpanoa voi vaatia lain edellytysten täyttyessä tuomioistuimelta.

Jos erosta on vain lyhyt aika tai riita vanhempien välillä on pitkittynyt, lasta koskevista asioista päättäminen ja sopiminen eivät useinkaan suju yhteisymmärryksessä. Kokeneet asianajajamme avustavat sinua lapsen huoltajuuskiistoissa sekä asumis- ja tapaamiskysymyksissä valvoen sekä sinun että lapsesi etua. Asianajajamme pyrkivät ensin saavuttamaan asiassa sovintoratkaisun neuvottelemalla vastapuolen tai hänen asiamiehensä kanssa.

Sovintoratkaisu on usein kaikkien osapuolten edun mukaista, nopeinta ja vähiten lasta ja vanhempaa kuormittavaa. Asia on mahdollista viedä myös tuomioistuimen järjestämään lapsiasioiden asiantuntija-avusteiseen sovittelumenettelyyn. Sen tarkoituksena on löytää käräjätuomarin ja sosiaalityöntekijän avustuksella sovintoratkaisu vanhempien välillä.

Lapsen tapaamisoikeus sekä muut huoltajuuteen ja asumiseen liittyvät asiat hoituvat kokeneiden asianajajiemme kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä ammattilaisiimme

Autamme lapsen huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa. Asianajajamme avustavat sinua myös sovittelumenettelyssä. Jos erimielisyydet vanhempien välillä ovat liian suuria, eikä sovintoa saada aikaiseksi, asianajajamme laativat yhteistyössä kanssasi hakemuksen käräjäoikeudelle ja huolehtivat asiasi asianmukaisesta käsittelystä tuomioistuimen ratkaisuun saakka. Lapsen tapaamisoikeus, asianajajamme ovat tukenasi asiassa. Ota yhteyttä tähän oikeudelliseen asiaan perehtyneisiin asiantuntijoihimme.

Avustamme myös lapsen elatukseen liittyvissä asioissa, ota rohkeasti yhteyttä! Lisätietoja asianajokulujen kattamisesta voit lukea näiden verkkosivujemme Hinnasto-sivulta. Ole hyvä ja tutustu siihen tarkemmin.

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org