Palvelut/ Yksityishenkilöille/

Kauppakirjat ja sopimukset

Asiantuntevat asianajajamme avustavat pitkällä kokemuksella yksityishenkilöiden sopimusasiakirjojen laatimisessa ja tarkastamisessa valvoen asiakkaan etua. Mikäli sopimussuhteissa tulee ongelmia, avustamme vastapuolen kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa ja tarvittaessa myös tuomioistuimessa.

Kauppakirjat ja sopimukset

Kauppakirjat ja sopimukset ovat läsnä yksityishenkilöiden arjessa joka päivä, vaikka sitä ei ajattelekaan. Sopimus kuljetuksesta tietyin ehdoin syntyy esimerkiksi siitä, kun hyppää bussiin tai taksiin ja siitä suoritetaan sovittu korvaus eli samalla maksetaan kaupalla myös palvelusta. 

Oikeudellisesti yksityishenkilöiden sopimukset jaotellaan toisen yksityishenkilöiden kanssa tehtyihin sopimuksiin ja elinkeinonharjoittajien kanssa tehtyihin sopimuksiin (kuluttajasopimukset). Tavanomaisimpia yksityishenkilöiden keskenään solmimia sopimuksia ovat esimerkiksi erilaiset irtaimen, kuten auton tai veneen kauppakirjat, erilaiset vuokrasopimukset, velkakirjat yksityisten välillä tai esimerkiksi kiinteistö- ja asuntokauppakirjat.

Katso myös Kuluttajansuoja-sivu, löydät sieltä lisätietoja tilanteista, joissa yksityishenkilö on solminut sopimuksen elinkeinonharjoittajan kanssa.

Laadimme kauppakirjat ja sopimukset ammattitaidolla

Sopimusten sisältöön olisi hyvä tutustua kunnolla ennen allekirjoittamista, koska sopimukset ovat lähtökohtaisesti sitovia ja niistä irtautuminen voi olla kallista ja hankalaa. On erittäin tärkeää, että sopimuksen osapuolet ymmärtävät, mihin ovat sitoutumassa ja millä ehdoin, ennen asiakirjan allekirjoittamista.

Usein sopimuksia tehdään myös suullisesti todeten vain, että ”kyllä sanaan täytyy luottaa”. Ongelmat syntyvätkin usein näissä tilanteissa siitä, ettei kenellekään loppujen lopuksi ole ollut selvää, mihin on sitouduttu. Selkeä, kattava ja kirjallinen sopimus, jonka sisällön osapuolet ymmärtävät, ehkäisee tulevaisuuden riitatilanteita ja kalliita prosesseja näiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Asiantuntevat asianajajamme avustavat pitkällä kokemuksella yksityishenkilöiden sopimusasiakirjojen laatimisessa ja tarkastamisessa valvoen asiakkaan etua. Mikäli sopimussuhteissa tulee ongelmia, avustamme vastapuolen kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa ja tarvittaessa myös tuomioistuimessa.

Ota yhteyttä! Lisätietoa asianajokulujen kattamisesta saat Hinnasto-sivulta.

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Rajoituslauseke. Tietosuojaseloste.

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org