Palvelut/

Yrityksille

Palvelemme yrityksiä oikeudellisissa asioissa yrityksen perustamisesta alkaen. Neuvomme esimerkiksi sopimusoikeudellisissa kysymyksissä, työoikeusasioissa, yritysjärjestelyissä sekä kiinteistöjä ja rakentamista koskevissa asioissa. Avustamme yritystäsi tarvittaessa oikeudenkäynneissä, koskivatpa ne riita- tai rikosasiaa. Meiltä saat palvelua myös englanniksi.

Palvelutarjonta yrityksille

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Asiantuntijamme auttavat yritystänne selvittämään erimielisyyden kannalta olennaiset asiat, arvioimaan seurauksia ja paitsi näytön riittävyyttä, myös sen merkitystä. Olemme tukena oikeusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lue lisää
Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvien sopimusten tekemisessä on tärkeä hallita useita juridiikan osa-alueita. Autamme selvittämään vastuukysymyksiä ja tulkitsemaan sopimuksia.

Lue lisää
Yhtiöoikeus

Olemme yritysmuodosta riippumatta asiantuntija yrityksesi eri asiakirjojen, rekisteriin toimitettavien asiakirjojen, osakassopimusten, osakeantiasiakirjojen sekä muiden dokumenttien laatimisessa ja hallinnoinnissa.

Lue lisää
Veroneuvonta

Erilaisten liiketoimien veroseuraamukset on syytä selvittää ennen mihinkään ryhtymistä, koska liiketoimen peruuttaminen jälkikäteen yllättävien veroseuraamusten vuoksi ei ole mahdollista.

Lue lisää
Rikosasiat

Olemme yritysten ja yrittäjien tukena erilaisten rikosasioiden käsittelyssä. Avustamme rikosprosessin kaikissa vaiheissa ja arvioimme asemaanne rikosasian käsittelyssä.

Lue lisää
Osakassopimus

Osakassopimuksen laadinta on suositeltavaa jättää osaavalle asianajajalle, jotta kaikki olennaiset ja juuri sinun yhtiösi kannalta tärkeät asiat tulevat huomioiduiksi.

Lue lisää
Työoikeus

Kokeneet asianajajamme ovat perehtyneitä työoikeuteen. Ota yhteyttä selvittääksesi yrityksessäsi suunniteltujen henkilöstöä koskevien toimien oikeudelliset, taloudelliset ja verotuksellisetkin asiat.

Lue lisää
Julkiset hankinnat

Julkisissa hankinnoissa on syytä olla tarkkana. Hankintaa koskeva lainsäädäntö ja muut ohjeet edellyttävät hankintojen tehokasta ja avointa kilpailuttamista ja tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Lue lisää
Immateriaalioikeudet

Asianajajiemme vahvaan osaamiseen kuuluu tavaramerkkien ja mallioikeuksien rekisteröinti sekä immateriaalioikeuksien turvaaminen yrityksen sopimuksissa. Käänny puoleemme.

Lue lisää
Yrityssaneeraus

Meillä on pitkäaikainen kokemus yritysjuridiikasta yrityssaneerausten selvittäjinä ja velkajärjestelijöinä, valvojina ja yritysten kirjanpidon, verotuksen ja taloushallinnon asiantuntijoina.

Lue lisää
Konkurssi

Asianajajillamme on vankka kokemus konkurssipesien pesänhoitajana toimimisesta. Pesänhoitajina noudatamme tasapuolisuuden ja riippumattomuuden periaatetta suhteessa velalliseen ja eri velkojiin.

Lue lisää
Sopimukset ja kauppakirjat

Huolella viimeistellyt sopimukset ovat merkittävä osa yrityksen riskinhallintaa. Avustamme sopimusten laatimisessa, niiden tulkinnassa, sopimusneuvotteluissa ja jo syntyneessä ristiriitatilanteessa.

Lue lisää
Yrityskauppa ja yritysjärjestelyt

Eri yhtiömuotojen vastuukysymykset, yhtiömuotojen muutokset ja yrityskaupat sekä niihin liittyvät arvonmääritykset, veroseuraamukset ja rahoitusjärjestelyt ovat keskeinen osaamisalueemme.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Rajoituslauseke. Tietosuojaseloste.

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org