Palvelut/ Yrityksille/

Yhtiöoikeus

Autamme yritysmuodosta riippumatta yrityksesi asiakirjojen, kuten pöytäkirjojen, rekisteriin toimitettavien asiakirjojen, osakassopimusten, osakeantiasiakirjojen sekä muiden vastaavien laatimisessa ja hallinnoinnissa. Ota yhteyttä kokeneisiin asianajajiimme!

Yhtiöoikeus

Lainsäädäntö edellyttää yhtiöltä monenlaista dokumentointia yhtiön perustamisesta ja kokouskäytännöstä alkaen henkilöstöä koskeviin suunnitelmiin saakka. Asianmukainen ja ajantasainen asiakirjojen laadinta ja päivittäminen auttaa yritystä myös riskien hallinnassa ja luo luottamusta yhteistyökumppaneihin.

Sekä kansallinen että eurooppalainen sääntely edellyttävät myös yrityksiltä yhä enemmän, tästä esimerkinä toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus. Yrityksen asiakirjahallinnoinnissa suosittelemme kääntymään oululaisen asianajotoimistomme puoleen.

Autamme yritysmuodosta riippumatta yrityksesi asiakirjojen, kuten pöytäkirjojen, rekisteriin toimitettavien asiakirjojen, osakassopimusten, osakeantiasiakirjojen sekä muiden vastaavien laatimisessa ja hallinnoinnissa. Ota yhteyttä kokeneisiin asianajajiimme!

Tällä sivulla voit lukea lisää muun muassa yrityksen perustamisesta, yrityksen asiakirjoista sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden lainsäädännöstä.

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustamisen erinomaisena lähtökohtana ovat hyvä liikeidea ja tarvittava ammattitaito. Tämän lisäksi tarvitaan muun muassa erilaisia asiakirjoja, jotta yritys saadaan muodollisesti ja lainmukaisesti perustettua.

Asianajajamme laativat puolestasi yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat, ohjeistamme yrityksen rekisteröinnissä kaupparekisteriin ja muissa käytännön asioissa. Autamme sen selvittämisessä, mikä yritysmuoto tilanteessasi on toimivin ja suositeltavin.

Olemme Oulun alueella palveleva vankalla kokemuksella varustettu asianajotoimisto. Ota yhteyttä asianajajiimme, saat meidät tueksesi yrityksen perustamiseen.

Yrityksen asiakirjat

Yrityksen perustamisen jälkeenkin on tarvetta erilaisten asiakirjojen laatimiselle ja toiminnan asianmukaiselle dokumentoinnille. Jokaisessa yrityksessä tulee laadittavaksi ja hallinnoitavaksi vähintäänkin kokouspöytäkirjoja. Kaikkea päätöksentekoa ei tarvitse rekisteröidä, mutta monet toimet edellyttävät kirjallista, asianmukaisten tahojen hyväksymää päätöstä.

Lisäksi yrityksellä saattaa olla tarvetta esimerkiksi työntekijöiden tai avainhenkilöiden sitouttamiseen, rahoituksen hankkimiseen, osakkeiden tai yhtiöosuuksien lunastamiseen tai vaikkapa yhtiömuodon muuttamiselle. Toiminnasta riippuen yrityksessä voi olla tarvetta tietosuoja-asioiden ja niitä koskevien menettelyjen tarkistamiseen.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt

Pienempien asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäseninä ei useinkaan ole kiinteistöalan ammattilaisia. On tärkeää, että riippumatta hallituksen jäsenten taustoista päätöksenteko asunto-osakeyhtiöissä toimii ja esimerkiksi tarpeelliset rakennustyöt suoritetaan.

Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkaiden kesken syntyy usein erimielisyyksiä esimerkiksi siitä, kenen vastuulla ovat kunnossapidon kustannukset. Muita yleisiä kysymyksiä ovat:

• Voidaanko asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä rahoittaa kaikki päätetyt perusparannukset, uudistukset ja muutokset?
• Voidaanko vastikeperusteesta poiketa muutostyön yhteydessä, jos osakkeenomistajan jo tekemä muutostyö aiheuttaa asunto-osakeyhtiölle säästöä?
• Jos uudistus hyödyttää vain asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistoja, onko toimistohuoneistojen maksettava uudistuksen kustannuksia?
• Voiko ja missä tilanteessa asunto-osakeyhtiö ottaa osakkeenomistajan huoneiston hallintaansa?

Olitpa osakkeenomistaja, hallituksen jäsen tai isännöitsijä – voit kääntyä toimistomme asianajajien puoleen kaikissa asunto-osakeyhtiölakiin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Rajoituslauseke. Tietosuojaseloste.

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org