Palvelut/ Yrityksille/

Yrityssaneeraus

Pitkäaikainen kokemuksemme yritysjuridiikasta yrityssaneerausten selvittäjinä ja velkajärjestelijöinä, valvojina ja yritysten kirjanpidon, verotuksen ja taloushallinnon asiantuntijoina mahdollistavat toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimisen ja yrityksen tervehdyttämisen.

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksessa tilapäisissä maksuvaikeuksissa olevalle yritykselle tarjotaan käytettävissä olevat saneerauskeinot yrityksen liiketoiminnan, ei siis ainoastaan velkojen, saneeraamiseksi.

Saneerausmahdollisuuksia selvitettäessä ja myöhemmin saneerausohjelmaa laadittaessa selvitettäväksi tulee kysymyksiä, joita ei ratkaista yksin juridiikan keinoin, vaan myös liiketaloudellisen osaamisen avulla. Näitä kysymyksiä ovat muun muassa:

• Tappiollisen toiminnan kääntäminen voitolliseksi
• Maksuvalmiuden turvaaminen saneerausmenettelyn aikana
• Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien suhtautuminen saneerauksessa olevaan yritykseen
• Yrityksen johdon, omistajien ja työntekijöiden motivaation säilyttäminen yrityssaneerauksen aikana.

Saneerausohjelmaa laatiessamme painotamme liiketoiminnan pysyvään tervehdyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Ohjeita yrityssaneeraukseen

Yrityssaneeraus tulisi käynnistää niin varhaisessa vaiheessa, että yritys on vielä tervehdytettävissä. Yrityssaneeraus voidaan käynnistää jo uhkaavan maksukyvyttömyyden perusteella, esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä määrättyjen suurten jälkiverojen tai suuren luottotappion perusteella.

Yleisin syy yrityssaneerauksen käynnistämiseen on se, että yritys on saneeraushakemuksen tekohetkellä maksukyvytön eli kykenemätön maksamaan velkojaan muuten kuin tilapäisesti niiden erääntyessä. Yrityssaneerauksen käynnistäminen ajoissa mahdollistaa usein niin sanottujen vapaaehtoisten saneerausten toteuttamisen yrityksen velkojien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Pitkäaikainen kokemuksemme yritysjuridiikasta yrityssaneerausten selvittäjinä ja velkajärjestelijöinä, valvojina ja yritysten kirjanpidon, verotuksen ja taloushallinnon asiantuntijoina mahdollistavat toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimisen ja yrityksen tervehdyttämisen.

Olemme yrityksesi asiantunteva kumppani, ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Rajoituslauseke. Tietosuojaseloste.

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org