Palvelut/ Yrityksille/

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Asiantuntijamme auttavat yritystänne selvittämään erimielisyyden kannalta olennaiset asiat, arvioimaan seurauksia ja paitsi näytön riittävyyttä, myös sen merkitystä. Tarvittaessa viemme asian eteenpäin tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Huomattava osa yritysten välisistä riidoista perustuu sopimuksen tulkintaan. Kiistaa voi syntyä esimerkiksi salassapitovelvoitteen rikkomisesta, viivästymisistä tai siitä, miten jotain ehtoa tulkitaan. Joskus kirjallista sopimusta ei ole tehty lainkaan, jolloin keskustellaan usein siitä, mitä ylipäätään on sovittu tai onko mitään sopimusta koskaan edes syntynyt. Yritysjuristi: asianajotoimistostamme löydät kokeneen asiantuntijan yrityksenne tilanteeseen.

Varsin usein riita koskee sovitun suorituksen laiminlyöntiä, oli sitten kyse maksusta tai työsuorituksesta. Riitatilanteissa merkitystä on erityisesti sillä, mitä mahdollisesta rikkomuksesta seuraa kummallekin osapuolelle. Usein erimielisyydet selviävät neuvotteluilla, mutta eivät aina.

Kokeneet asiantuntijamme auttavat yritystänne selvittämään erimielisyyden kannalta olennaiset asiat, arvioimaan seurauksia ja paitsi näytön riittävyyttä, myös sen merkitystä. Autamme sovintoneuvotteluissa sekä osallistumalla niihin ”paikan päällä” että kirjelmöiden. Tarvittaessa viemme asian eteenpäin tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ota yhteyttä kokeneisiin asianajajiimme!

Oikeudenkäynnissä avustaminen ja tuomioistuinsovittelu, yritysjuristi meiltä

Riitainen asia viedään usein tuomioistuimeen, mikäli ratkaisu sovintoteitse ei ole mahdollinen. Asianajajamme laativat puolestanne oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat, kuten haastehakemuksen tai siihen annettavan vastauksen sekä muut oikeudenkäynnin edetessä laadittavat kirjelmät ja selvitykset. Huolehdimme yrityksenne puolesta yhteydenpidon paitsi vastapuoleen, myös viranomaisiin ja muihin asian ajamisen kannalta merkittäviin tahoihin. Asianajajamme ovat kokeneita tuomioistuinjuristeja.

Riita on mahdollista sopia vielä asian edettyä tuomioistuimeenkin, jopa vielä hovioikeusvaiheessakin. Asian voi sopia osapuolten kesken, mutta myös tuomioistuin tarjoaa apuaan asian sovinnolliseen ratkaisuun, tarvittaessa asiantuntija-avustajan auttamana. Sovittelijana toimii tällöin tuomioistuimen tuomari, joka pyrkii löytämään molemmille osapuolille hyväksyttävän ratkaisun.

Sovittelu on vapaaehtoista, mutta tuomioistuinsovitteluprosessin aloittaminen edellyttää tuomioistuimen päätöstä sovittelun aloittamisesta. Mikäli sovittelu ei johda sovintoratkaisuun, asia etenee varsinaiseen oikeudenkäyntiin, jossa asiaa käsittelee toinen tuomari kuin sovittelussa.

Asianajajamme auttavat yritystänne sovitteluprosessin aikana. Ammattilaisemme laativat ehdotuksia sovinnollisen ratkaisun löytämiseksi huomioiden yrityksenne kannalta olennaiset ja merkitykselliset asiat. He auttavat lisäksi arvioimaan sovintoehdotuksen merkitystä ja riittävyyttä sekä sitä, mitä sovintoehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä seuraa.

Kokenut yritysjuristi auttaa oikeudellisissa pulmissa.

Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on yleisessä tuomioistuimessa käytävää oikeudenkäyntiä nopeampi riitojenratkaisutapa. Tämä johtuu osaltaan siitä, että välimiestuomio on lopullinen, eikä siitä voi siten valittaa muutoksenhakutuomioistuimiin. Välimiesmenettelystä tulee olla sovittu osapuolten välillä. Toisin kuin julkinen oikeudenkäynti yleisessä tuomioistuimessa, välimiesmenettely on luottamuksellinen.

Asiantuntijamme avustavat yritystänne välimiesmenettelyssä. Kuten yleisessä tuomioistuimessa käytävä oikeudenkäynti, myös välimiesmenettely edellyttää kirjelmöintiä sekä suullisen prosessin hallintaa.

Asianajajamme laativat välimiesmenettelyyn liittyvät asiakirjat. Huolehdimme yrityksenne puolesta yhteydenpidon paitsi vastapuoleen, myös viranomaisiin ja muihin asian ajamisen kannalta merkittäviin tahoihin. Ota yhteyttä kokeneisiin asianajajiimme!

Yritysjuristi, meiltä ammattilainen

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy on palvellut jo yli 35 vuoden ajan monipuolisella kokemuksella ja jatkuvasti päivittyvällä ammattitaidolla yksityishenkilöitä ja yrityksiä Oulun seudulla ja Pohjois-Suomen alueella.

Olemme joustava ja luotettava yhteistyökumppani niin suuremman kuin pienemmänkin yrityksen oikeudellista osaamista vaativissa asioissa. Toimialatuntemuksemme on huomattavan laaja-alainen. Hoidamme asiakkaidemme toimeksiannot tehokkaasti, asiantuntevasti, luottamuksellisesti ja asiakkaidemme kokonaisvaltaisen edun huomioiden.

Toimistomme sijaitsee Oulun keskustassa, Valkealinnan perinteikkäässä rakennuksessa. Yritysjuristi, tarvitsetko sellaisen? Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai tule käymään meidän toimistollamme. Voit totta kai hyödyntää myös kätevää yhteydenottolomakettamme, löydät sen tältäkin sivulta alempaa (ole hyvä ja vieritä tätä sivunäkymää alaspäin).

Palvelutarjonta yrityksille

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org