Palvelut/ Yrityksille/

Työoikeus

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme selvittääksesi yrityksessäsi suunniteltujen henkilöstöä koskevien toimien oikeudelliset, taloudelliset ja verotuksellisetkin asiat. Yhdessä löydämme teidän tilanteeseenne parhaan ratkaisun!

Työoikeus

Työnantajavelvoitteet pitävät sisällään mitä moninaisimpia asioita: työnantaja on vastuussa työnantajamaksuista, vakuutuksista sekä työterveyshuollon järjestämisestä. Työnantajan vastuulla on huolehtia työympäristön turvallisuudesta ja työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta. Työnantaja voi joutua punnitsemaan velvoitteitaan myöntää opinto- tai vuorotteluvapaata, sijaisjärjestelyjä perhevapaiden ajaksi tai henkilöstön kouluttamista.

Työnantajalla voi olla tarve myöntää erilaisia oikeuksia tai asettaa erilaisia velvollisuuksia johtavassa asemassa oleville työntekijöille. Työnantaja saattaa haluta sitouttaa työntekijöitä yritykseen erityisten etujen avulla. Vaikeammassa tilanteessa voi olla tarve myös vähentää työvoimaa irtisanomisten, lomautusten tai osa-aikaistamisten muodossa.

Suomessa lainsäädäntö ja työehtosopimukset sääntelevät tarkasti työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia. On eri asia esimerkiksi miettiä työsopimuksen päättämistä yhtiön taloudellisesta tilanteesta johtuen kuin työkyvyn alenemisen perusteella tai työntekijän huonon käytöksen perusteella. Näihin liittyvien ratkaisujen tekeminen voi tulla yritykselle kalliiksi, mikäli laillisia perusteita ja menettelytapoja ei ole huolellisesti selvitetty.

Selvitä avullamme työoikeusasiat

Yritykselle voi tulla yllätyksenä myös se, että ilman minkään liiton jäsenyyttäkin se voi olla velvollinen noudattamaan yleissitovaa työehtosopimusta. On lisäksi lukuisia tilanteita, joissa työnantajan on käytävä vuoropuhelua henkilöstön kanssa, eikä esimerkiksi yhteistoimintavelvoite suinkaan rajoitu työntekijöiden irtisanomistilanteisiin.

Asianajajamme auttavat hallinnoimaan yrityksenne henkilöstön työsopimusten koko elinkaarta. Toisaalta riitoja voi syntyä, vaikka yritys olisi hoitanut kaiken oikeinkin. Avustamme riitoja koskevissa sovintoneuvotteluissa ja mikäli ne eivät tuota tulosta, myös työriitoja koskevassa oikeudenkäynnissä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme selvittääksesi yrityksessäsi suunniteltujen henkilöstöä koskevien toimien oikeudelliset, taloudelliset ja verotuksellisetkin asiat. Yhdessä löydämme teidän tilanteeseenne parhaan ratkaisun!

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Rajoituslauseke. Tietosuojaseloste.

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org