Palvelut/ Yrityksille/

Konkurssi

Toimistomme asianajajilla on pitkäaikainen kokemus konkurssipesien pesänhoitajina toimimisesta. Pesänhoitajina noudatamme tasapuolisuuden ja riippumattomuuden periaatetta suhteessa velalliseen ja eri velkojiin.

Konkurssi

Konkurssiin asettamista koskeva asia pannaan vireille tuomioistuimeen jätettävällä hakemuksella. Tuomioistuimen päätöksellä maksukyvytön luonnollinen henkilö, yritys tai muu oikeushenkilö voidaan asettaa konkurssiin.

Tuomioistuin määrää pesänhoitajan velallisen omaisuuden hoitamista ja myymistä varten. Pesänhoitajan on noudatettava konkurssipesässä ylintä päätösvaltaa käyttävien velkojien antamia määräyksiä ja ohjeita lukuun ottamatta asioita, jossa pesänhoitajalla on yksin päätäntävalta. Konkurssissa velkojat käyttävät päätösvaltaansa velkojainkokouksissa.

Konkurssi raukeaa, jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannusten maksamiseen tai varoista tuleva kertymä on niin vähäinen, ettei konkurssin jatkaminen ole velkojien kannalta tarkoituksenmukaista.

Konkurssia voidaan kuitenkin jatkaa julkisselvityksenä tuomioistuimen päätöksellä, jos velallisen toimintaan kohdistuu selvitystarpeita. Kun konkurssipesä on selvitetty ja omaisuus myyty, jäljelle jääneet varat jaetaan pesänhoitajan toimesta saatavansa valvoneille velkojille tuomioistuimen vahvistaman jakoluettelon mukaisesti.

Konkurssiprosessi, olemme kokeneita konkurssipesien pesänhoitajia

Toimistomme asianajajilla on pitkäaikainen kokemus konkurssipesien pesänhoitajina toimimisesta. Pesänhoitajina noudatamme tasapuolisuuden ja riippumattomuuden periaatetta suhteessa velalliseen ja eri velkojiin.

Avustamme velallista ja velkojia myös konkurssihakemusten laadinnassa ja velkojia valvontoja, niiden riitauttamista ja takaisinsaanteja koskevissa asioissa.

Olemme vankan ammattitaidon omaava oululainen asianajotoimisto. Tutustu meihin ja ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai tule käymään paikan päällä.

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Rajoituslauseke. Tietosuojaseloste.

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org