Palvelut/ Yksityishenkilöille/

Potilas- ja liikennevahinko sekä tapaturmakorvaukset

Asianajotoimistomme ammattilaisiin kannattaakin ottaa yhteyttä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Potilasvakuutuskeskuksen (PVK), vakuutusyhtiön tai muun vastaavan antama päätös on tullut ja se ei ole sitä, mitä olet toivonut.

Potilas- ja liikennevahinko sekä tapaturmakorvaukset

Asianajajiemme vahvaa osaamisaluetta ovat valitukset potilas- ja liikennevahinkolautakunnille ja tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnalle työtapaturma-asioissa sekä näistä mahdollisesti seuraavaa tuomioistuinkäsittelyä käräjä- tai vakuutusoikeudessa. Hoidamme pitkällä kokemuksella myös valituksia vastaavissa asioissa vapaaehtoisiin vakuutuksiin liittyvistä vakuutusyhtiöiden päätöksistä.

Näissä asiaryhmissä haetaan yleensä korvauksia tilapäisen ja pysyvän haitan osalta, ansionmenetyskorvauksia, kuntoutuskustannuksia ja työkyvyttömyyseläkettä. Asioiden tehokas ja taitava hoitaminen vaatii siis sekä vahingonkorvausoikeudellisten syy-yhteyksien ymmärtämistä että lääketieteellisten seikkojen selvittämis- ja ymmärryskykyä.

Potilasvahinkolaki, liikennevahinkolaki ja tapaturmakorvaukset ovat asiantuntijoidemme erityisosaamista.

Potilas- ja liikennevahinko sekä tapaturmaturmakorvaus, asiantuntijamme tueksesi

Usein näillä asioilla on merkittävää vaikutusta henkilön pitkäaikaiseen toimeentuloon ja siksi niihin liittyen on erityisen tärkeää ottaa yhteyttä kokeneeseen ammattilaiseen heti ensimmäisessä muutoksenhakuvaiheessa (eli lautakuntavaiheessa).

Paras asiantuntemus ratkaisupuolella löytyy usein nimittäin lautakunnista ja jos lautakunnasta saatava ratkaisu on valittajalle negatiivinen, tuomioistuimella on usein korkea kynnys lähteä muuttamaan asiantuntijoiden jo antamaa ratkaisua ilman merkittävää, lautakuntaratkaisusta poikkeavaa näyttöä tai muuta selvitystä.

Asianajotoimistomme ammattilaisiin kannattaakin ottaa yhteyttä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Potilasvakuutuskeskuksen (PVK), vakuutusyhtiön tai muun vastaavan antama päätös on tullut ja se ei ole sitä, mitä olet toivonut.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa. Tutustu asianajokulujen kattamiseen ja hinnastoomme.

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Rajoituslauseke. Tietosuojaseloste.

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org