Palvelut/ Yksityishenkilöille/

Kiinteistö- ja asuntokauppariita

Asianajajamme hoitavat asunto- ja kiinteistökauppaan liittyviä toimeksiantoja vuosien kokemuksella. He harkitsevat kanssasi eri toimintavaihtoehtoja, laativat reklamaation tai vastineen reklamaatioon ja neuvottelevat vastapuolen kanssa mahdollisesta sovintoratkaisusta oikeudenkäynnin välttämiseksi.

Kiinteistö- ja asuntokauppariita

Suomalaiset säästävät asuntojensa ja kiinteistöjensä kautta ja suuri osa meistä tekee elämänsä aikana asunto- tai kiinteistökaupan, moni toisen ja kolmannenkin. Kun asiat sujuvat, ei juridiikka yleensä juuri kiinnosta kaupan osapuolia. Ostaja saa kaupankohteen, myyjä rahavaransa, kiinteistönvälittäjä sovitun palkkionsa, eikä kenelläkään ole huomauttamista asiassa tämän jälkeen. Asuntokaupan purku, käänny puoleemme ja arvioimme huolellisesti tilanteesi yhdessä kanssasi.

Kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyy monia riskejä jo kaupankohteen luonteen vuoksi. Myyntitilanteessa tarkastelussa ovat erityisesti rakennuksen tai asunnon ja asunto-osakeyhtiön ominaisuudet, jotka eivät aina selviä ostajalle kokonaisuudessaan ennen kaupantekoa mahdollisesti tehdystä kuntotarkastuksesta huolimatta.

Myyjä on voinut unohtaa kertoa ostajalle jotakin olennaista esimerkiksi kaupan kohteen kunnosta, tehdystä remontista tai vaikka kaavoituksesta. Toisaalta myyjä on saattanut kertoa asiasta kiinteistönvälittäjälle, mutta tieto on jostakin syystä merkitty virheellisesti asunnon myyntiesitteeseen, eikä asia tule puheeksi ennen kaupantekoa.

Kiinteistö- ja asuntokaupan purku, aiheesta tarkemmin

Myyjä voi toki tarkoituksellakin jättää jotakin kertomatta kaupankohteesta tai johtaa ostajaa harhaan antamalla virheellisiä tietoja tai jättämällä oikaisematta ostajan virheellisen käsityksen. Asunnosta tai kiinteistöstä voi useammankin vuoden jälkeen paljastua asioita, joista myyjä tai ostaja eivät ole tienneet kaupantekohetkellä – kaupan osapuolet joutuvat selvittämään, kenen vastuulla myöhemmin havaitut asiat ja niiden mahdollinen korjaaminen on. Asuntokaupan purku, lue aiheesta lisää tarkemmin alta.

Edellä kerrotuissa tilanteissa asunnossa tai kiinteistössä voi olla virhe. Jos tämä virhe täyttää lain edellytykset, ostajalla on mahdollisuus kiinteistö- tai asuntokaupan purkuun, hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Ensisijaisesti ostaja on oikeutettu vaatimaan hinnanalennusta. Virheen tai aiheutuneen haitan ollessa olennainen, on ostajalla oikeus kiinteistö- tai asuntokaupan purkuun. Lain edellytysten täyttyessä ostaja voi vaatia myös vahingonkorvausta, jos hänelle on aiheutunut vahinkoa asunnossa tai kiinteistössä ilmenneen virheen vuoksi. Tilanteesta riippuen tulee arvioida sitä, onko virhe myyjän, kiinteistönvälittäjän tai mahdollisesti asunto-osakeyhtiön vastuulla.

Asuntokaupan purku ja muut asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät toimeksiannot hoituvat kokeneiden asianajajiemme kanssa.

Autamme kiinteistö- ja asuntokauppariita-asioissa

Jos epäilet, että kiinteistö- tai asuntokaupassasi kaikki ei ole sujunut, kuten pitäisi, ota yhteyttä asianajotoimistoomme asian selvittämiseksi. Asianajajamme hoitavat asunto- ja kiinteistökauppaan liittyviä toimeksiantoja vuosien kokemuksella. He harkitsevat kanssasi eri toimintavaihtoehtoja, laativat reklamaation tai vastineen reklamaatioon ja neuvottelevat vastapuolen kanssa mahdollisesta sovintoratkaisusta oikeudenkäynnin välttämiseksi. Tarvittaessa asia viedään tuomioistuimen ratkaistavaksi, missä asia hoidetaan asiantuntevasti, huolellisesti ja sinun etuasi ajaen.

Toimistomme hoitaa myös maaoikeusasioita eli erilaisista kiinteistötoimituksista tai tielautakuntien päätöksistä aiheutuvia valitusasioita erityistuomioistuimessa eli maaoikeudessa. Usein valituksen kohteena ovat esimerkiksi kiinteistönmuodostamislakiin, lunastuslakiin tai yksityistielakiin liittyvät rajankäynti- tai korvausasiat. Maaoikeus ratkaisee muutoksenhakutuomioistuimena viranomaisen päätöksestä tehdyt valitukset tai tielautakunnan toiminnasta tehdyn kantelun.

Maaoikeusprosessi on oma erityisprosessilajinsa, jota hoitamaan kannattaa aina valita alan asiantuntija, joita löydät asianajotoimistostamme. Voimme myös selvittää yhdessä kanssasi, kannattaako jostakin viranomaisen päätöksestä tehdä valitusta vai ei.

Asunto- ja kiinteistöriidoista sekä maaoikeusasioista aiheutuvat asianajokulut ovat usein korvattavissa oikeusturvavakuutuksesta. Asianajokulujen kattamisesta on kerrottu tarkemmin verkkosivujemme Hinnasto-sivulla. Kysy meidän asianajajiltamme lisätietoja oikeudellisessa asiassasi.

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org