Palvelut/ Yksityishenkilöille/

Lapsen elatus

Toimistomme asianajajat auttavat sinua kaikissa lapsen elatukseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Asianajajasi selvittää kanssasi, mikä on lapsesi elatuksen tarve ja miten lapsesi elatusvastuu jakautuu sinun ja toisen vanhemman välillä.

Lapsen elatus

Avioero- tai avoerotilanteisiin liittyy usein alaikäisiä lapsia, joiden huollon, asuinpaikan ja tapaamisoikeuksien lisäksi vanhemmat joutuvat yleensä sopimaan lapsen elatusta koskevista asioista. Lain mukaan lapsella on oikeus saada elatusta kummaltakin vanhemmaltaan. Lapsen elatus: kysy asianajajiltamme lisätietoja tästä oikeudellisesta asiasta.

Erotilanteessa elatuksen saaminen turvataan toisen vanhemman maksettavaksi määrättävällä elatusmaksulla. Elatusmaksua maksaa se vanhempi, jonka luona lapsi ei asu pysyvästi. Elatusmaksu suoritetaan kuukausittain etukäteen sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu pysyvästi.

Vanhemmat voivat sopia elatusmaksuista ollessaan asiassa samaa mieltä. Yhteisymmärrystilanteessakin sopimus on syytä tehdä kirjallisesti ja asiantuntijan toimesta, jotta virheiltä vältytään. Vain selkeällä, viranomaisen vahvistamalla sopimuksella voidaan varmistaa se, että elatusmaksuja voidaan viime kädessä periä ulosottoteitse. Lapsen elatus, ota tarvittaessa yhteyttä asianajotoimistoomme. Voit hyödyntää myös näillä verkkosivuillamme olevaa yhteydenottolomaketta (pääset täyttämään lomaketta vierittämällä sivua alaspäin).

Tuomioistuin ratkaisee, lapsen elatus

Erimielisyystilanteessa lapsen elatuksen tarpeen ja sen jakautumisen vanhempien välillä ja tätä kautta elatusmaksun määrän ratkaisee tuomioistuin.

Tuomioistuin ratkaisee elatusta koskevat riitaisuudet myös silloin, kun toinen osapuoli hakee muutosta lapsen elatusmaksuihin muuttuneiden olosuhteiden vuoksi, eikä asiaa saada ratkaistua lastenvalvojan kanssa käydyissä neuvotteluissa.

Lapsen elatuksen tarve on yksilöllinen kunkin lapsen kohdalla. Elatuksen tarve riippuu muun muassa lapsen iästä, osuudesta asumiskustannuksiin ja huomioon otettavista erityismenoista, kuten säännöllisen harrastuksen kuluista tai erityisistä terveydenhoitomenoista. Lapsen elatus jakautuu vanhempien välillä vanhempien oman elatuskyvyn mukaisesti. Elatuskykyyn vaikuttavat useat seikat, kuten vanhemman tulot, hyväksyttävät asumismenot, lapsen luonapidon määrä ja vanhemman muu elatusvastuu. Jos toinen vanhemmista on tai tulee elatuskyvyttömäksi, tuomioistuimen päätöksen nojalla on mahdollista saada kunnallista elatustukea.

Autamme lapsen elatusasioiden ratkaisussa ja kysymyksissä

Toimistomme asianajajat auttavat sinua kaikissa lapsen elatukseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Asianajajasi selvittää kanssasi, mikä on lapsesi elatuksen tarve ja miten lapsesi elatusvastuu jakautuu sinun ja toisen vanhemman välillä.

Asianajajasi käy tarvittaessa neuvotteluja toisen vanhemman tai tämän asiamiehen kanssa sovinnon mahdollisuudesta ja riitatilanteessa huolehtii lapsen elatusta koskevan asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Elatusasian käsittelyssä on mahdollista pyytää myös tuomioistuinsovittelua.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin selvitämme yhdessä kanssasi, miten asiassasi kannattaa edetä. Avustamme myös lapsen huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa. Lisätietoja asianajokulujen kattamisesta saat näillä verkkosivuillamme olevalta Hinnasto-sivulta. Ole hyvä ja tutustu siihen tarkemmin.

Ota yhteyttä

Käänny suoraan ammattitaitoisten asianajajiemme puoleen, ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai tule käymään paikan päällä. Hoidamme toimeksiantoja suomen lisäksi englannin kielellä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Hallituskatu 13–17 E 54, 4. krs, 90100 Oulu. Avoinna arkisin klo 8–16

p. (08) 571 6600 asianajotoimisto@castren.org